Privacybeleid

Privacyverklaring

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens door de verantwoordelijke persoon

1.1 We zijn blij dat u onze website bezoekt en we danken u voor uw belangstelling. Hierna informeren wij u over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan als u onze website gebruikt. Persoonsgegevens zijn in dit verband alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Duitse Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is air up GmbH, Bayerstraße 69, 80335 München, Duitsland, Tel.: +49 (0)89 / 18 94 71 60, E-mail: alex@air-up.com. De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 De verantwoordelijke voor de verwerking heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die als volgt te bereiken is:

 mevrouw Pia Boßeler
Bayerstraße 69
80335 München

Tel.: +49 (0)89 / 18 94 71 60
E-mail: 
datenschutz@air-up.com

1.4 Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en ter beschermig van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon). U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de string "https://" en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Verzameling van gegevens bij een bezoek aan onze website

Tijdens het louter informatieve gebruik van onze website, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde "server log files"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd van de toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u de pagina hebt bereikt
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in anonieme vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. Er vindt geen overdracht of ander gebruik van de gegevens plaats. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren indien er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Hosting

Hosting door Shopify
 We gebruiken het winkelsysteem van de dienstverlener Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2. Etage, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland ("Shopify"), voor de hosting en de weergave van de onlineshop op basis van verwerking in onze opdracht. Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op de servers van Shopify. Shopify zorgt er door middel van passende technische en organisatorische maatregelen voor dat gegevens alleen binnen de EU/EER worden verwerkt. Wat betreft de theoretische mogelijkheid van toegang door de Canadese moedermaatschappij Shopify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada; voor Canada geldt een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, waarin wordt verklaard dat een adequaat niveau van gegevensbescherming is gewaarborgd. Bezoek voor meer informatie over het privacybeleid van Shopify de volgende websites: https://www.shopify.de/legal/datenschutz en: https://help.shopify.com/de/manual/your-account/privacy/GDPR.

4) Cookies

Wij gebruiken zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het gebruikte eindapparaat worden opgeslagen en door de browser worden bewaard. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Er zijn verschillende soorten cookies die voor verschillende doeleinden worden gebruikt.

Sommige cookies zorgen ervoor dat ons aanbod goed werkt of dat u op uw eindapparaat wordt herkend na een succesvolle registratie ("noodzakelijke" cookies). Door het plaatsen van deze noodzakelijke cookies maken wij het voor u gemakkelijker om onze aanbiedingen te bezoeken en gebruik te maken van de daar beschikbare diensten. Wij plaatsen andere cookies om de voorkeuren van de gebruiker te analyseren en zo ons aanbod te verbeteren ("geavanceerde cookies").

Wij plaatsen niet-essentiële cookies alleen met uw toestemming. Wanneer u ons aanbod voor de eerste keer bezoekt, verschijnt er een pop-up met uitleg over cookies. Zodra u op de betreffende toestemmingsknop klikt, stemt u ermee in dat wij de respectievelijke geselecteerde cookies gebruiken, die telkens in de pop-up en in dit privacybeleid worden beschreven.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Wij willen u erop wijzen dat de functionaliteit van deze website beperkt kan zijn als cookies worden gedeactiveerd.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt wanneer "noodzakelijke" cookies worden gebruikt, is dit gebaseerd op de rechtsgrondslag van art. 6 lid 1 p. 1 sub f AVG op grond van gerechtvaardigde belangen van kwaliteitsborging en een technisch onberispelijke presentatie van de website. De verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van zogenaamde "geavanceerde cookies" is gebaseerd op uw toestemming (rechtsgrondslag: art. 6 lid 1 S. 1 sub a AVG). Wij wijzen u erop dat als u geen cookies accepteert, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

5) Contact

Wanneer u contact met ons opneemt (bv. via een contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld in het geval van een contactformulier, kunt u zien op het desbetreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u op te nemen en voor de bijbehorende technische administratie. Indien uw contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 sub b van de AVG. Zo niet, dan vormt art. 6 lid 1 sub b a van de AVG de rechtsgrondslag. Uw gegevens zullen worden gewist na de definitieve verwerking van uw verzoek. Dit is het geval indien uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betreffende kwestie definitief is opgehelderd en voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die anders bepaalt.

6) Gegevensverwerking bij het openen van een klantenaccount en voor contractverwerking

Op grond van art. 6 lid 1 sub b van de AVG worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt indien u deze aan ons verstrekt met het oog op de uitvoering van een overeenkomst of de opening van een klantenaccount. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de respectieve invulformulieren. Het verwijderen van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke. Wij slaan de door u verstrekte gegevens op en gebruiken ze voor de uitvoering van het contract. Na de volledige uitvoering van het contract of de verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens met betrekking tot de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na het verstrijken van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of tenzij een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens door ons is voorbehouden.

7) Gebruik van uw gegevens voor directe reclame

7.1 Aanmelding voor onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor onze e-mailnieuwsbrief, zullen wij u regelmatig informatie sturen over onze aanbiedingen. De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor de verzending van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in-procedure. Dit betekent dat wij u alleen een e-mailnieuwsbrief sturen als u uw toestemming voor het ontvangen van nieuwsbrieven uitdrukkelijk heeft bevestigd. Wij sturen u dan een bevestigingse-mail waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u de nieuwsbrief in de toekomst wenst te ontvangen door op een geschikte link te klikken.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG. Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, slaan wij uw IP-adres op dat is ingevoerd door uw Internet Service Provider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van inschrijving, om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die door ons worden verzameld wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt om u via de nieuwsbrief op een publicitaire manier te kunnen benaderen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link die daartoe in de nieuwsbrief is opgenomen of door een bericht te sturen aan de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit onze verzendlijst voor nieuwsbrieven verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken op een wijze die verder gaat dan hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

7.2 Verzenden van de elektronische nieuwsbrief naar bestaande klanten

Indien u ons bij de aankoop van producten of diensten uw e-mailadres heeft meegedeeld, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor soortgelijke goederen of diensten, zoals reeds aangekochte goederen of diensten uit ons assortiment. Volgens § 7 lid 3 UWG (oneerlijke handelspraktijken) behoeven wij hiervoor uw toestemming niet te verkrijgen. De gegevensverwerking vindt uitsluitend plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang bij gepersonaliseerde directe reclame overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f, AVG. Indien u in eerste instantie bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, zullen wij u geen e-mails sturen. U kunt te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoel, door de aan het begin genoemde verantwoordelijke persoon hiervan in kennis te stellen. Hiervoor betaalt u alleen transmissiekosten volgens de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaar zal het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk worden stopgezet.

7.3 Het versturen van nieuwsbrieven via Klavio
Het verzenden van onze elektronische nieuwsbrief verloopt via Klavio, Inc., 125 Summer St, Floor 6 Boston, MA 02111 United States (https://www.klaviyo.com/), aan wie wij de gegevens doorgeven die u bij uw inschrijving voor de nieuwsbrief hebt verstrekt. Deze openbaarmaking geschiedt in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG en dient ons rechtmatig belang bij het gebruik van een promotioneel, veilig en gebruikersvriendelijk nieuwsbriefsysteem.
Klavio gebruikt deze informatie om de nieuwsbrief namens ons te verzenden en statistisch te evalueren. Voor de evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web beacons of tracking pixels, dat zijn beeldbestanden van één pixel die op onze website worden opgeslagen. Zo kan worden nagegaan of een nieuwsbrief is geopend en op welke links eventueel is geklikt. Met behulp van de web beacons creëert Klavio automatisch algemene, niet-persoonlijke statistieken over de respons op nieuwsbriefcampagnes. Op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de statistische evaluatie van de nieuwsbriefcampagnes voor de optimalisatie van de reclamecommunicatie en de betere afstemming op de belangen van de ontvanger, worden door de webbakens overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG ook gegevens van de betreffende nieuwsbriefontvanger (mailadres, tijdstip van het opvragen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem) verzameld en gebruikt. Deze gegevens maken het mogelijk een individuele conclusie te trekken over de ontvanger van de nieuwsbrief en worden door Mailchimp verwerkt voor de geautomatiseerde aanmaak van statistieken die aantonen of een bepaalde ontvanger een nieuwsbrief heeft geopend.
Als u de gegevensanalyse voor statistische evaluatiedoeleinden wilt deactiveren, moet u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief.
 Ook Klavio mag deze gegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG zelf gebruiken op basis van haar eigen legitieme belang bij het ontwerpen en optimaliseren van de dienst overeenkomstig de vraag en voor marktonderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. Klavio gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers niet om hen zelf te schrijven of om ze aan derden door te geven.
Om uw gegevens in de VS te beschermen, hebben wij met Klavio een overeenkomst inzake gegevensverwerking ("Data Processing Agreement") gesloten op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie om de overdracht van uw persoonsgegevens aan Klavio mogelijk te maken. Deze overeenkomst inzake gegevensverwerking kunt u inzien op de volgende website: https://www.klaviyo.com/privacy/dpa/. Houd er rekening mee dat uw gegevens gewoonlijk worden overgebracht naar een server van Klavio in de VS en daar opgeslagen worden. Om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen, heeft de aanbieder de zogenaamde modelcontractbepalingen van de Europese Unie toegepast. Bovendien voeren wij per geval een risicoanalyse uit om een gegevensbescherming te garanderen die verder gaat dan de standaard contractuele clausules. De bepalingen voor de gegevensbescherming kunt u hier inzien:
https://www.klaviyo.com/privacy/policy

 

7.4 WhatsApp-nieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor onze WhatsApp-nieuwsbrief, zullen wij u regelmatig via WhatsApp informatie sturen over onze aanbiedingen. De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw mobiele telefoonnummer.

Voor het verzenden van de nieuwsbrief neemt u ons mobiele telefoonnummer op in de adrescontacten van uw mobiele apparaat en stuurt u ons het bericht "Start" via WhatsApp. Door dit WhatsApp-bericht te verzenden, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG voor het verzenden van de nieuwsbrief. Wij zullen u dan toevoegen aan onze distributielijst voor de nieuwsbrief.

De gegevens die door ons worden verzameld wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend verwerkt om u via de nieuwsbrief op een publicitaire manier te kunnen benaderen. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief door ons via WhatsApp het bericht "Stop" te sturen. Na afmelding wordt uw mobiele telefoonnummer onmiddellijk uit onze verzendlijst voor nieuwsbrieven verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken op een wijze die verder gaat dan hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Houd er rekening mee dat WhatsApp toegang verkrijgt tot het adresboek van het mobiele apparaat dat we gebruiken om de nieuwsbrief te versturen en automatisch telefoonnummers die in het adresboek zijn opgeslagen doorstuurt naar een Facebook-server in de VS. Om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen, heeft de aanbieder de zogenaamde modelcontractbepalingen van de Europese Unie toegepast. Bovendien voeren wij per geval een risicoanalyse uit om een gegevensbescherming te garanderen die verder gaat dan de standaard contractuele clausules.

Voor de verzending van onze WhatsApp-nieuwsbrief gebruiken wij daarom een mobiel apparaat waarin alleen de WhatsApp-contactgegevens van onze nieuwsbriefontvangers zijn opgeslagen. Dit zorgt ervoor dat elke persoon van wie de WhatsApp-contactgegevens in ons adresboek zijn opgeslagen, reeds heeft ingestemd met de overdracht van zijn of haar WhatsApp-telefoonnummer uit de adresboeken van zijn chatcontacten overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG wanneer hij of zij de app voor de eerste keer op diens apparaat gebruikt door de gebruiksvoorwaarden van WhatsApp te aanvaarden. Het doorgeven van gegevens van dergelijke gebruikers die geen WhatsApp gebruiken en/of geen contact met ons hebben opgenomen via WhatsApp, is in dit verband uitgesloten.

Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door WhatsApp, alsmede uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de informatie over gegevensbescherming van WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy

7.5 Reclame per post

Op grond van ons gerechtvaardigd belang bij gepersonaliseerde directe reclame behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam, uw postadres en, voor zover wij deze aanvullende informatie van u hebben ontvangen in het kader van de contractuele relatie, uw titel, academische graad, geboortejaar en uw beroeps-, branche- of bedrijfsaanduiding op te slaan in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG en te gebruiken om u per post interessante aanbiedingen en informatie over onze producten toe te sturen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het bewaren en gebruiken van uw gegevens voor dit doel door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon.

7.6 - CleverPush
 U kunt zich aanmelden om onze pushmeldingen te ontvangen. Voor het verzenden van pushmeldingen gebruiken we de verzenddienst "CleverPush", onder leiding van CleverPush UG (haftungsbeschränkt), Tondernstr. 1, 22049 Hamburg ("CleverPush"). U ontvangt regelmatig informatie over onze aangeboden producten via onze pushmeldingen.
 Om u aan te melden, moet u het ontvangen van meldingen bevestigen in uw browser. Dit proces wordt gedocumenteerd en opgeslagen door CleverPush. Dit omvat de opslag van de inlogtijd en uw browser-ID of apparaat-ID. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om in geval van misbruik de processen te kunnen traceren en dient derhalve onze rechtsbescherming. Om pushmeldingen aan u te kunnen tonen, verzamelt en verwerkt CleverPush uw browser-ID namens ons, evenals uw apparaat-ID in het geval van mobiele toegang.
 Door u te abonneren op onze pushmeldingen, gaat u ermee akkoord deze te ontvangen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens na registratie voor onze pushberichten is, met uw toestemming, de volgende art. 6 lid 1 sub a AVG.
 CleverPush evalueert ook onze pushmeldingen statistisch. CleverPush kan dus zien of en wanneer onze pushberichten door u zijn weergegeven en aangeklikt.
Uw toestemming voor het bewaren en gebruiken van uw persoonsgegevens voor de ontvangst van onze pushberichten en de hierboven beschreven statistische verzameling kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen. Om de toestemming in te trekken, kunt u de daartoe bestemde instelling voor het ontvangen van pushberichten in uw browser wijzigen. Als u onze pushmeldingen gebruikt op een desktop-pc met het besturingssysteem "Windows", kunt u zich ook afmelden voor onze pushmeldingen door met de rechtermuisknop te klikken op de betreffende pushmelding in de instelling die daar verschijnt.
Uw gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Uw gegevens worden dus bewaard zolang het abonnement op onze pushberichten actief is. Via de volgende link wordt het proces uitgebreid uitgelegd: https://cleverpush.com/faq

7.7 Kennisgeving van beschikbaarheid van producten via e-mail

Indien wij in onze online winkel voor geselecteerde, tijdelijk niet beschikbare artikelen de mogelijkheid bieden om u per e-mail te informeren over het tijdstip van beschikbaarheid, kunt u zich abonneren op onze e-mail notificatiedienst voor de beschikbaarheid van producten. Wanneer u zich aanmeldt voor onze beschikbaarheidservice per e-mail, sturen wij u eenmalig een e-mailbericht over de beschikbaarheid van het specifieke artikel dat u hebt geselecteerd. De enige verplichte informatie voor de kennisgeving is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor de verzending van deze kennisgeving maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in-procedure. Dit betekent dat wij u een dergelijk bericht alleen sturen als u uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u toestemming geeft voor het ontvangen van een dergelijk bericht. Wij sturen u dan een bevestigingse-mail waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u een dergelijke kennisgeving wenst te ontvangen door op een geschikte link te klikken.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG. Wanneer u zich inschrijft voor de kennisgeving van de beschikbaarheid, slaan wij uw IP-adres op dat is ingevoerd door uw Internet Service Provider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van inschrijving, om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die door ons worden verzameld wanneer u zich abonneert op onze e-maildienst voor de beschikbaarheid van producten, worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over de beschikbaarheid van een bepaald artikel in onze onlinewinkel. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de e-maildienst voor de beschikbaarheid van producten door een bericht te sturen aan de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit onze verzendlijst verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken op een wijze die verder gaat dan hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

8) Gegevensverwerking voor bestellingsverwerking

8.1 Voor de afwikkeling van uw bestelling werken wij samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven overeenkomstig de volgende informatie.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractafwikkeling aan het met de levering belaste transportbedrijf doorgegeven, voor zover dit voor de levering van de producten noodzakelijk is. Wij geven uw betalingsgegevens door aan de in opdracht gegeven kredietinstelling in het kader van de betalingsverwerking, voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Indien gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstverleners, zullen wij u daar hieronder uitdrukkelijk over informeren. De rechtsgrondslag voor het doorgeven van de gegevens is art. 6, lid 1 sub b AVG.

8.2 Gebruik van payment-dienstverleners (betaaldiensten)

- Amazon Pay
 Bij het kiezen van de betaalwijze "Amazon Pay" verloopt de betaling via de betalingsdienstverlener Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna: "Amazon Payments"), aan wie wij uw tijdens het bestelproces verstrekte informatie samen met de informatie over uw bestelling doorgeven overeenkomstig art. 6 lid 1 sub b AVG. Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven met het oog op de verwerking van de betaling met de betalingsdienstverlener Amazon Payments en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is. Op de volgende website verkrijgt u meer informatie over de voorschriften inzake gegevensbescherming van Amazon Payments: https://pay.amazon.com/de/help/201751600
- Apple Pay
Als u kiest voor de betaalwijze "Apple Pay" van Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland, verloopt de betaling via de betaalmethode "Apple Pay" van uw iOS, watchOS of macOS eindapparaat via de debitering van een bij "Apple Pay" opgeslagen creditcard. Apple Pay maakt gebruik van beveiligingsfuncties die in de hardware en software van uw toestel zijn ingebouwd om uw transacties te beschermen. Voor de vrijgave van een betaling is de invoer van een vooraf door u bepaalde code vereist, evenals de verificatie door middel van "Face ID" of "Touch ID" van uw eindapparaat.
 Met het oog op de verwerking van de betaling worden de gegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt, samen met informatie over uw bestelling, in gecodeerde vorm verzonden naar Apple. Apple codeert deze gegevens vervolgens opnieuw met een ontwikkelaarsspecifieke sleutel voordat het de gegevens verstuurt naar de betalingsdienstverlener van de betaalwijze die is opgegeven in Apple Pay en met de opgeslagen creditcard. De encryptie zorgt ervoor dat alleen de website via welke de aankoop is gedaan, toegang heeft tot de betaalgegevens. Nadat de betaling is verricht, verstuurt Apple ter bevestiging van de betaling het accountnummer van uw apparaat en een transactiespecifieke, dynamische beveiligingscode naar de bronwebsite.
 Als persoonsgegevens worden verwerkt tijdens de beschreven overdrachten, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd voor het doel van de betalingsverwerking in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub b AVG.
 Apple bewaart geanonimiseerde transactiegegevens, waaronder het geschatte bedrag van de aankoop, de geschatte datum en tijd en of de transactie succesvol is afgerond. Door de anonimisering wordt elke verwijzing naar een persoon volledig uitgesloten. Apple gebruikt de geanonimiseerde gegevens voor de verbetering van "Apple Pay" en andere Apple-producten en -diensten.
 Als u Apple Pay op uw iPhone of Apple Watch gebruikt voor de aankoop, die u via Safari op een Mac gedownload heeft, communiceren de Mac en het machtigingsapparaat via een versleuteld kanaal naar de Apple-server. Apple verwerkt of bewaart deze informatie niet in een formaat waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kan worden. U kunt de mogelijkheid voor het gebruik van Apple Pay op uw Mac deactiveren via de instellingen van uw iPhone. Ga naar "Wallet & Apple Pay" en deactiveer "Betalingen met Mac toestaan".
 Meer informatie over gegevensbescherming bij Apple Pay vindt u op de volgende website: https://support.apple.com/de-de/HT203027
- Google Pay
 Als u kiest voor de betaalwijze "Google Pay" van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), dan verloopt de betalingsverwerking via de "Google Pay"-app van uw mobiele apparaat dat minimaal met het androidbesturingssysteem 4.4 ("KitKat") uitgerust is en met een NFC-functie door het debiteren van een creditcard die op het mobiele apparaat is opgeslagen, of een betaalsysteem dat op het apparaat geverifieerd is (bijv. PayPal). Voor de vrijgave van een betaling via Google Pay voor een bedrag hoger dan € 25 is de voorafgaande ontgrendeling van uw mobiele apparaat door de respectieve verificatiemaatregel (zoals gezichtsherkenning, wachtwoord, vingerafdruk of patroon) vereist.
 Met het oog op de verwerking van de betaling worden de gegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt, samen met informatie over uw bestelling, in gecodeerde vorm verzonden naar Google. Google verzendt dan uw in Google Pay ingevoerde betaalgegevens in de vorm van een uniek aan de bronwebsite toegekend transactienummer, dat wordt gebruikt om na te gaan of een betaling is verricht. Dit transactienummer bevat geen informatie over de echte betalingsgegevens van uw bij Google Pay opgegeven betaalmiddel, maar wordt aangemaakt en verzonden als eenmalig geldig numeriek token. Voor alle transacties via Google Pay treedt Google slechts op als tussenpersoon voor de verwerking van de betalingstransactie. De transactie wordt uitsluitend uitgevoerd in de relatie tussen de gebruiker en de bronwebsite door debitering van het bij Google Pay opgeslagen betaalmiddel.
Voor zover bij de beschreven overdrachten persoonsgegevens worden verwerkt, geschiedt de verwerking uitsluitend met het oog op de betalingsverwerking overeenkomstig art. 6 lid 1 sub b AVG.
 Google behoudt zich het recht voor om bij alle via Google Pay uitgevoerd transacties bepaalde transactiespecifieke informatie te verzamelen, op te slaan en te evalueren ten behoeve van de transactie. Dit omvat de datum, het tijdstip en het bedrag van de transactie, de locatie en beschrijving van de verkoper, een door de verkoper verstrekte beschrijving van de gekochte producten of diensten, foto's die u bij de transactie hebt gevoegd, de naam en het e-mailadres van de verkoper en koper of verzender en ontvanger, de gebruikte betaalwijze, uw beschrijving van de reden voor de transactie en, indien van toepassing, de aanbieding die bij de transactie hoort.
 Volgens Google geschiedt deze verwerking uitsluitend overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f, AVG op grond van het gerechtvaardigde belang van een correcte facturering, de verificatie van transactiegegevens en de optimalisering en instandhouding van de functies van de Google Pay-dienst.
 Google behoudt zich tevens het recht voor om de verwerkte transactiegegevens samen te voegen met aanvullende informatie die wordt verzameld en opgeslagen tijdens het gebruik van andere Google-diensten van Google.
 De gebruiksvoorwaarden van Google Pay vindt u hier:
https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=de
 Meer informatie over gegevensbescherming bij Google Pay vindt u op de volgende website:
https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=de
- Klarna
 Bij de keuze van een Klarna-betalingsdienstverlener verloopt de betaling via de Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna: "Klarna"). Om de verwerking van de betaling mogelijk te maken, worden uw persoonsgegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres) alsmede gegevens met betrekking tot de bestelling (bijv. factuurbedrag, artikel, leveringswijze) ten behoeve van de identiteit en de kredietbeoordeling aan Klarna verstrekt, mits u hiertoe in het kader van het bestelproces uitdrukkelijk toestemming hebt verleend conform art. 6 lid 1 sub a AVG. U kunt hier nagaan aan welke kredietagentschappen uw gegevens kunnen worden doorgegeven:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies
Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zgn. scorewaarden). Voor zover de scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, berusten zij op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. De ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand wordt door het bedrijf gebruikt om een weloverwogen beslissing te maken over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie.
 U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen aan de verantwoordelijke voor de verwerking of aan Klarna. Klarna kan uw persoonsgegevens echter blijven verwerken voor zover dit noodzakelijk is om betalingen te verwerken in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.
Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en zoals uiteengezet in het Privacybeleid van Klarna voor in Duitsland gevestigde betrokkenen: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy
 c.q. voor in Oostenrijk gevestigde betrokkenen: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy
.
 - PayPal
 Bij betaling via PayPal, creditcards via PayPal, debitering via PayPal of, indien aangeboden, "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven we uw betaalgegevens door aan PayPal (Europa) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal"), in het kader van de afwikkeling van de betaling. De doorgifte vindt plaats overeenkomstig art. 6, lid 1 sub b AVG en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.
 PayPal behoudt zich voor betaling via PayPal, creditcards via PayPal, debitering via PayPal of, indien aangeboden, "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, een uitvoering van kredietcontrole voor. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG op basis van het gerechtvaardigd belang van PayPal bij het bepalen van uw solvabiliteit aan kredietagentschappen. Het resultaat van de kredietbeoordeling, wat betreft de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling, wordt door PayPal gebruikt om te beslissen over het aanbieden van de respectieve betaalmethode. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zgn. scorewaarden). Voor zover de scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, berusten zij op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Voor meer informatie over gegevensbescherming, met inbegrip van informatie over de gebruikte kredietagentschappen, wordt verwezen naar de verklaring inzake gegevensbescherming van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan uw persoonsgegevens echter blijven verwerken voor zover dit noodzakelijk is om betalingen te verwerken in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.
- Shopify Payments
Wij gebruiken de betalingsdienstverlener "Shopify Payments", 3rd Floor, Europa House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Als u kiest voor een betaalmethode die wordt aangeboden via de betalingsdienstverlener Shopify Payments, wordt de verwerking van de betaling uitgevoerd via de technische dienstverlener Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, aan wie wij de informatie doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, eventueel creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer) in overeenstemming met art 6 lid 1 sub b AVG. De overdracht van uw gegevens vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de betalingsverwerking met Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over de gegevensbescherming van Shopify Payments vindt u op de volgende website: https://www.shopify.com/legal/privacy.
 Informatie over gegevensbescherming van Stripe Payments Europe Ltd. vindt u hier: https://stripe.com/de/privacy
- SOFORT
 Als u kiest voor de betaalwijze "SOFORT", dan verloopt de betalingsverwerking via de betalingsdienstverlener SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna: "SOFORT"), aan wie wij uw tijdens het bestelproces verstrekte informatie samen met de informatie over uw bestelling doorgeven overeenkomstig art. 6 lid 1 sub b AVG. Sofort GmbH is onderdeel van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ)), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven met het oog op de verwerking van de betaling met de betalingsdienstverlener SOFORT en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is. Op de volgende website kunt u meer informatie lezen over de voorschriften inzake gegevensbescherming van SOFORT: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.

9) Contact opnemen voor beoordelingsherinnering

Eigen beoordelingsherinnering (geen verzending door een klantbeoordelingssysteem)
Wij gebruiken uw e-mailadres voor een eenmalige herinnering om een beoordeling van uw bestelling in te dienen via het door ons gebruikte beoordelingssysteem, op voorwaarde dat u ons uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om dit te doen tijdens of na uw bestelling in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG.
U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door het sturen van een bericht naar de verantwoordelijke voor de verwerking.

10) Online marketing

10.1 Facebook Pixel voor het creëren van custom audiences met uitgebreide data matching
 In ons online aanbod wordt de zogenaamde "Facebook-Pixel" van het sociale netwerk Facebook gebruikt in de vorm van uitgebreide gegevensvergelijking van Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland ("Facebook“).
 Op basis van zijn of haar uitdrukkelijke toestemming wordt, wanneer een gebruiker op een door ons op de website geplaatste advertentie klikt, door Facebook Pixel een toevoeging geplaatst op de URL van onze gelinkte pagina. Vervolgens wordt deze URL-parameter, na doorverwijzing, in de browser van de gebruiker vastgelegd door middel van een cookie, die door onze gelinkte website zelf wordt ingesteld. Daarnaast verzamelt deze cookie specifieke klantgegevens, zoals het e-mailadres, die wij verzamelen op onze aan Facebook-advertentie gekoppelde website tijdens transacties zoals aankooptransacties, accountlogins of registraties (extended data matching). De cookie wordt vervolgens door Facebook Pixel gelezen en maakt de overdracht van gegevens aan Facebook mogelijk, met inbegrip van specifieke klantgegevens. De door Facebook gegenereerde informatie wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Facebook en daar opgeslagen; dit kan ook doorgifte aan de servers van Facebook Inc. in de VS inhouden. Om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen, heeft de aanbieder de zogenaamde modelcontractbepalingen van de Europese Unie toegepast. Bovendien voeren wij per geval een risicoanalyse uit om een gegevensbescherming te garanderen die verder gaat dan de standaard contractuele clausules.
Met behulp van Facebook Pixel met uitgebreide data matching is het enerzijds mogelijk voor Facebook om de bezoekers van ons online aanbod nauwkeurig te bepalen als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Facebook ads"). Dienovereenkomstig gebruiken wij Facebook Pixel met geavanceerde gegevensvergelijking om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online-aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten die zijn bepaald op basis van de bezochte websites), die wij doorgeven aan Facebook (zogenaamde "Custom Audiences"). Met behulp van Facebook Pixel met geavanceerde gegevenskoppeling willen wij er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële belangstelling van de gebruikers en dat deze geen intimiderend effect hebben. Hierdoor kunnen wij de effectiviteit van de Facebook-advertenties verder evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden door bij te houden of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie naar onze website werden doorverwezen (zogenaamde "conversie"). Vergeleken met de standaardversie van Facebook Pixel, helpt de verbeterde gegevensmatchingfunctie ons de effectiviteit van onze reclamecampagnes beter te meten door meer toegeschreven conversies vast te leggen.
Alle ingediende gegevens worden door Facebook opgeslagen en verwerkt, waardoor ze kunnen worden gekoppeld aan het relevante gebruikersprofiel en door Facebook kunnen worden gebruikt voor zijn eigen reclamedoeleinden, in overeenstemming met het beleid van Facebook inzake gegevensgebruik (https://www.facebook.com/about/privacy/). De gegevens kunnen Facebook en zijn partners in staat stellen om advertenties op en buiten Facebook te plaatsen.
Deze verwerkingen worden uitsluitend met uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a van de AVG uitgevoerd. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door de Facebook Pixel-tracking uit te schakelen Hiervoor kunt u een opt-out-cookie instellen door op de onderstaande link te klikken, waarmee de pixeltracking van Facebook wordt gedeactiveerd:
 Deactiveer Facebook Pixel
 Deze opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op de bovenstaande link klikken.

10.2 Gebruik van Google Ads Conversion-Tracking

Deze website gebruikt het online reclameprogramma "Google Ads" en in het kader van Google Ads de Conversion-Tracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Wij gebruiken het aanbod van Google Ads om met behulp van het reclameprogramma (zogenaamde Google Adwords) op externe websites de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke reclame. Wij kunnen bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn in verhouding tot de gegevens van de reclamecampagnes. Ons doel is u reclame te tonen die voor u van belang is, onze website voor u interessanter te maken en een eerlijke berekening van de gemaakte reclamekosten te maken.

De cookie voor conversion-tracking wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google geplaatste advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen gewoonlijk hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Indien de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden getraceerd op websites van Google Ads-klanten. De informatie die met de conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Google Ads-klanten die voor conversion-tracking hebben gekozen. Klanten krijgen inzicht in het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Indien u niet wenst deel te nemen aan de tracking, kunt u dit gebruik blokkeren door de cookie voor het bijhouden van conversies van Google via uw internetbrowser onder het trefwoord "gebruikersinstellingen" te deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in de conversion-tracking-statistieken. Wij gebruiken Google Ads uitsluitend op basis van uw toestemming conform art. 6 lid 1 sub a AVG. In het kader van het gebruik van Google Ads kunnen er tevens persoonsgegevens doorgestuurd worden naar de server van Google LLC. in de VS. Om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen, heeft de aanbieder de zogenaamde modelcontractbepalingen van de Europese Unie toegepast. Bovendien voeren wij per geval een risicoanalyse uit om een gegevensbescherming te garanderen die verder gaat dan de standaard contractuele clausules.

Op de volgende website kunt u meer informatie lezen over de voorschriften inzake gegevensbescherming van Google: https://www.google.de/policies/privacy/

U kunt cookies voor advertentievoorkeuren permanent uitschakelen door ze te voorkomen door de instellingen van uw browsersoftware aan te passen of door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Wij wijzen u erop dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts in beperkte mate beschikbaar zijn als u het gebruik van cookies heeft uitgeschakeld.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, gelieve de hierboven vermelde bezwaarmogelijkheid te volgen.

10.3 Google Marketing Platform

Deze website gebruikt het Online Marketing Tool Google Marketing Platform van de exploitant Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("GMP").

GMP gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om rapporten over campagneprestaties te verbeteren, of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan eens te zien krijgt. Met behulp van een cookie-ID registreert Google welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan zo voorkomen dat ze meer dan eens worden weergegeven. Deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming conform art 6 lid 1 sub a AVG.

Daarnaast kan GMP met behulp van een cookie-ID conversies registreren die verband houden met advertentieverzoeken. Daar is sprake van als een gebruiker een GMP-advertentie ziet en later, met dezelfde browser, de website van de adverteerder bezoekt en een aankoop doet via die website. Volgens Google bevatten GMP-cookies geen persoonsgegevens.

Als gevolg van de gebruikte marketingtools, maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de reikwijdte en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van dit instrument worden verzameld door Google, wij informeren u daarom volgens onze stand van kennis als volgt: door de integratie van GMP verkrijgt Google de informatie dat u het desbetreffende onderdeel van onze website hebt opgeroepen of op één van onze advertenties hebt geklikt. Als u bij een dienst van Google geregistreerd bent, kan Google het bezoek toewijzen aan uw account. Ook als u niet bij Google geregistreerd bent of niet hebt ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de provider uw IP-adres achterhaalt en opslaat. In het kader van het gebruik van GMP kunnen er tevens persoonsgegevens doorgestuurd worden naar de server van Google LLC. in de VS. Om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen, heeft de aanbieder de zogenaamde modelcontractbepalingen van de Europese Unie toegepast. Bovendien voeren wij per geval een risicoanalyse uit om een gegevensbescherming te garanderen die verder gaat dan de standaard contractuele clausules.

Als u bezwaar wilt maken tegen deelname aan dit trackingproces, kunt u de cookies voor conversion tracking uitschakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein www.googleadservices.com worden geweigerd (s. https://www.google.de/settings/ads), waarbij deze instelling wordt gewist wanneer u uw cookies deactiveert. U kunt tevens bij de Digital Advertising Alliance via de website www.aboutads.info informatie inwinnen over de instellingen van cookies en uw gewenste instellingen uitvoeren. Ten slotte kunt u uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over het accepteren ervan of het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of het volledig uitsluiten ervan. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Op de volgende website kunt u meer informatie lezen over de voorschriften inzake gegevensbescherming van GMP by Google: https://www.google.de/policies/privacy/

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, gelieve de hierboven vermelde bezwaarmogelijkheid te volgen.

11) Webanalysediensten

Google (Universal) Analytics

Google (Universal) Analytics met Google Signals
Deze website gebruikt Google (Universal) Analytics, een websiteanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt gewoonlijk verzonden naar een server van Google en daar opgeslagen, dit kan ook leiden tot een overdracht naar de servers avn Google LLC. in de VS.
 Deze website gebruikt Google (Universal) Analytics uitsluitend met de extensie "_anonymizeIp()", die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door inkorting en een directe persoonlijke verwijzing uitsluit. Door middel van de extensie wordt uw IP-adres van Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere overeenkomstsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google LLC. in de VS overgedragen en daar verkort. Om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen, heeft de aanbieder de zogenaamde modelcontractbepalingen van de Europese Unie toegepast. Bovendien voeren wij per geval een risicoanalyse uit om te zorgen voor gegevensbescherming die verder gaat dan de standaard contractuele clausules.
 Namens ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om ons andere diensten in verband met website- en internetgebruik te leveren. De in het kader van Google (Universal) Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google..
 U kunt het bewaren van cookies voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) worden verzameld door Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google indien u de browser-plugin van onderstaande link downloadt en installeert:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
 U kunt tevens voor de browserplugin of in browsers op mobiele apparaten op de volgende link klikken om een opt-out cookie in te stellen dat het verzamelen door Google Analytics binnen deze website in de toekomst voorkomt (deze opt-out cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken: Google Analytics deactiveren
 Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
 Deze website gebruikt naast Google Analytics tevens de dienst Google Signals. Met Google Signals kunnen we cross-device berichten laten genereren door Google (zgn. "cross-device tracking"). Als u in de instellingen van uw Google account "gepersonaliseerde advertenties" heeft geactiverd en een apparaat dat over internet beschikt hebt gekoppeld aan uw Google-account, dan kan Google het gebruikersgedrag op verschillende apparaten analyseren en op basis van deze informatie databasemodellen opstellen. Hierbij wordt rekening gehouden met de logins en apparaattypes van alle sitebezoekers die in een Google-account aangemeld zijn en een conversie hebben uitgevoerd. Uit de gegevens blijkt onder meer op welk apparaat u voor het eerst op een advertentie hebt geklikt en op welk apparaat de bijbehorende conversie plaatsvond. Wij ontvangen geen persoonsgegevens van Google, maar alleen op basis van Google Signals samengestelde statistieken. Deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming conform art 6 lid 1 sub a AVG.

12) Retargeting/Remarketing/Verwijzing naar reclame

Bing Ads (Microsoft Corporation) Universal Event Tracking
Deze website gebruikt Universal Event Tracking van de conversion-tracking-technologie "Bing Ads" van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA).
Voor het gebruik van Universal Event Trackings wordt op elke pagina van onze website een tag geplaatst die in wisselwerking staat met de conversie-cookie die door Microsoft Bing Ads is ingesteld. Deze interactie maakt het gedrag van gebruikers op onze website traceerbaar en stuurt de aldus verzamelde informatie naar Microsoft Bing Ads. Het doel hiervan is dat bepaalde vooraf gedefinieerde doelen, zoals aankopen of leads, statistisch kunnen worden geregistreerd en geëvalueerd om de oriëntatie en de inhoud van onze aanbiedingen meer op de belangstelling van de gebruiker te richten. Op geen enkel moment worden de tags gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.
Als de overdracht van informatie over gebruikersgedrag aan Microsoft Bing Ads persoonlijke gebruikersgegevens bevat, gebeurt dit in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG op basis van uw toestemming. Indien gegevens naar de VS worden doorgegeven, heeft de aanbieder de zogeheten modelcontractbepalingen van de Europese Unie toegepast om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen. Bovendien voeren wij per geval een risicoanalyse uit om een gegevensbescherming te garanderen die verder gaat dan de standaard contractuele clausules.
Wenst u niet deel te nemen aan tracking, dan kunt u hiertegen bezwaar maken door de cookie van Bing Ads conversion-tracking uit te schakelen via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de conversion-tracking-statistieken. U kunt tevens via de uitschakelpagina voor EU-consumenten http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/
 controleren of in uw browser reclamecookies van Microsoft zijn ingesteld en zijn uitschakelen.
Op het volgende internetadres ontvangt u nadere informatie over de voorschriften inzake gegevensbescherming van Microsoft Bing Ads: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Google Ads Remarketing
Onze website gebruikt de functionaliteiten van Google Ads Remarketing, hierbij adverteren wij deze website in de Google-zoekresultaten, evenals op websites van derden.
Aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, die automatisch op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van uw toestemming in overeenstemming met art 6 lid 1 sub a AVG.
Een verdere gegevensverwerking zal alleen plaatsvinden als u ons uw toestemming heeft gegeven dat uw internet- en app-browsinggeschiedenis van Google aan uw Google-account wordt gekoppeld en informatie uit uw Google-account wordt gebruikt om advertenties te personaliseren die u op het web te zien krijgt. In dit geval, als u ingelogd bent bij Google tijdens uw bezoek aan onze website, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing te maken en te definiëren. Daartoe worden uw persoonsgegevens door Google tijdelijk gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen. In het kader van het gebruik van Google Ads Remarketing kunnen persoonsgegevens tevens naar de server van Google LLC in de VS overgedragen worden.
 U kunt het instellen van cookies voor advertentievoorkeuren permanent uitschakelen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
 Daarnaast kunt u bij Digital Advertising Alliance via de website www.aboutads.info informeren naar het gebruik van cookies en de instellingen ervan. Ten slotte kunt u uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over het accepteren ervan of het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of het volledig uitsluiten ervan. In het geval van het niet accepteren van cookies, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.
In het geval van overdracht van persoonsgegevens aan Google LLC met hoofdkantoor in de VS heeft de aanbieder de zogenoemde modelcontractbepalingen van de Europese Unie ten uitvoer gelegd om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen. Bovendien voeren wij per geval een risicoanalyse uit om een gegevensbescherming te garanderen die verder gaat dan de standaard contractuele clausules. Meer informatie evenals het privacybeleid inzake reclame en Google kunt u hier vinden:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Pinterest-Tag Conversion-Tracking
Deze website gebruikt conversion-tracking-technologie "Pinterest Tag" van Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest").
Op voorwaarde dat u van een pin van Pinterest naar onze website bent geleid zullen wij een cookie op uw computer plaatsen, die in wisselwerking staat met een eveneens geïmplementeerde "tag" in de vorm van een JavaScript-code van Pinterest. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verlopen na 180 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie.
Wanneer de gebruiker door een pin op Pinterest naar deze website is geleid en als de cookie nog niet is verlopen, registreert de tag bepaalde door ons vooraf bepaalde gebruikersacties en kan deze volgen (bv. voltooide transacties, leads, zoekopdrachten op de website, oproepen naar productpagina's). Wanneer een dergelijke actie wordt uitgevoerd, stuurt uw browser via de Pinterest-tag een HTTP-verzoek (request) van de cookie naar de server van Pinterest met bepaalde informatie over de actie (waaronder het soort actie, het tijdstip en het browsertype van het eindapparaat). Indien persoonsgegevens naar de Verenigde Staten worden doorgegeven, heeft de aanbieder de zogeheten modelcontractbepalingen van de Europese Unie toegepast om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen. Bovendien voeren wij per geval een risicoanalyse uit om een gegevensbescherming te garanderen die verder gaat dan de standaardcontractbepalingen.
 Door deze overdracht kan Pinterest statistieken opstellen over het gebruikersgedrag op onze website na het doorsturen van een Pinterest Pin, die dienen om ons aanbod te optimaliseren.
 Als persoonlijke gebruikersgegevens worden verwerkt, gebeurt dit in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG op basis van uw toestemming.
 Wij ontvangen geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u bezwaar maken door het uitschakelen van de cookie van de Pinterest tag conversion tracking via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de conversion-tracking-statistieken. U kunt tevens via de uitschakelpagina voor EU-consumenten http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/
 controleren of in uw browser reclamecookies van Microsoft zijn ingesteld en zijn uitschakelen.
Op het volgende internetadres ontvangt u nadere informatie over de voorschriften inzake gegevensbescherming van Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

13) Gebruik van een live chat-systeem

Eigen live chat-systeem
 Op deze website worden, met het oog op de werking van een live chat-systeem dat dient om live vragen te beantwoorden, uw meegedeelde chatnaam en uw meegedeelde chat inhoud als gegevens verzameld en opgeslagen voor het verloop van de chat. De chat en de door u opgegeven chatnaam worden uitsluitend opgeslagen in het zogenaamde RAM (Random-Access Memory) en worden onmiddellijk verwijderd zodra wij of u het chatgesprek hebben beëindigd, maar niet later dan 2 uur na het laatste bericht in de chatgeschiedenis. Er worden cookies gebruikt voor de werking van de chatfunctie. De cookies maken de herkenning van de internetbrowser van de sitebezoeker mogelijk zodat er een onderscheid gemaakt kan worden tussen individuele gebruikers van de chatfunctie van onze website.
Als de op deze manier verzamelde informatie een persoonlijke referentie heeft, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG op basis van ons legitieme belang bij een effectieve klantenservice en de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatiedoeleinden. Het plaatsen van cookies is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6 lid 1 sub a AVG.
 Om het opslaan van cookies te voorkomen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies meer op uw computer kunnen worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. Als u echter alle cookies uitschakelt, kunt u mogelijk geen gebruik meer maken van de chatfunctie op onze website.

14) Tools en overig

14.1 Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken we tevens de reCAPTCHA-functie van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Deze functie wordt in de eerste plaats gebruikt om te onderscheiden of een invoer afkomstig is van een natuurlijke persoon of wordt misbruikt door een machine en geautomatiseerde verwerking betreft. De dienst omvat het verzenden van het IP-adres en, indien van toepassing, andere gegevens die Google nodig heeft voor de dienst reCAPTCHA en overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG, op basis van ons rechtmatig belang om individuele verantwoordelijkheid op internet vast te stellen en misbruik en spam te voorkomen. In het kader van het gebruik van Google reCAPTCHA kunnen persoonsgegevens tevens overgedragen worden aan de server van Google LLC. in de VS. Indien gegevens naar de VS worden doorgegeven, heeft de aanbieder de zogeheten modelcontractbepalingen van de Europese Unie toegepast om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen. Bovendien voeren wij per geval een risicoanalyse uit om een gegevensbescherming te garanderen die verder gaat dan de standaard contractuele clausules.

Meer informatie over Google reCAPTCHA evenals het privacybeleid van Google kunt u hier vinden: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, gelieve de hierboven vermelde bezwaarmogelijkheid te volgen.

14.2 Google klantbeoordelingen (voorheen Google gecertificeerd dealerprogramma)

We werken samen met Google in het kader van het programma "Google klantbeoordelingen". De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Dit programma geeft ons de mogelijkheid om klantenbeoordelingen van gebruikers van onze website te verzamelen. Na het doen van een aankoop op onze website, zal u gevraagd worden of u wenst deel te nemen aan een e-mailenquête van Google. Indien u uw toestemming geeft overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG, dan zullen wij uw e-mailadres doorgeven aan Google. U ontvangt een e-mail van Google klantbeoordelingen met de vraag om de koopervaring op onze website te beoordelen. Uw beoordeling zal dan worden gecombineerd met onze andere beoordelingen en weergegeven in ons logo Google klantbeoordelingen evenals in ons merchant center-dashboard. Daarnaast wordt uw beoordeling gebruikt voor Google verkoperbeoordelingen. In het kader van het gebruik van Google klantbeoordelingen kunnen er tevens persoonsgegevens doorgestuurd worden naar de server van Google LLC. in de VS. Indien gegevens naar de VS worden doorgegeven, heeft de aanbieder de zogeheten modelcontractbepalingen van de Europese Unie toegepast om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen. Bovendien voeren wij per geval een risicoanalyse uit om een gegevensbescherming te garanderen die verder gaat dan de standaard contractuele clausules.

Meer informatie over het privacybeleid van Google in het kader van het Google klantbeoordelingsprogramma vindt u op onderstaande link: https://support.google.com/merchants/answer/7188525?hl=de

Meer informatie over het privacybeleid van Google verkoperbeoordelingen vindt u op onderstaande link: https://support.google.com/google-ads/answer/2375474

14.3 Sollicitaties voor vacatures per e-mail

We vermelden actuele vacatures in een afzonderlijke rubriek op onze website. Als u hierin geïnteresseerd bent, kunt u hierop reageren via ons personeelsmanagement hulpmiddel BambooHR.

Om in de sollicitatieprocedure te worden opgenomen, moeten de sollicitanten ons samen met de sollicitatie via upload alle persoonlijke gegevens verstrekken die nodig zijn voor een goede beoordeling en selectie.
De vereiste informatie omvat algemene persoonlijke informatie (naam, adres, telefoon- of elektronische contactgegevens), alsmede prestatiespecifieke bewijzen van de voor een functie vereiste kwalificaties. Zo nodig kan ook informatie over de gezondheid worden gevraagd, waarmee in het belang van de sociale bescherming van de sollicitant bijzondere rekening moet worden gehouden met de arbeids- en sociale wetgeving.

De onderdelen die de sollicitatie moet bevatten om in aanmerking te komen en de vorm waarin deze onderdelen per e-mail moeten worden verzonden, zijn te vinden in de desbetreffende vacature.

Na ontvangst van de sollicitatie die via het opgegeven e-mailadres is verzonden, worden de gegevens van de sollicitant door ons opgeslagen en uitsluitend met het oog op de behandeling van de sollicitatie geëvalueerd. Indien tijdens de verwerking vragen ontstaan, zullen wij naar eigen goeddunken gebruikmaken van het door de sollicitant bij zijn/haar sollicitatie opgegeven e-mailadres of telefoonnummer.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking, met inbegrip van het contact met ons voor vragen, is in het algemeen art. 6 lid 1 sub b AVG in combinatie met § 26 lid 1 AVG, in het kader waarvan het doorlopen van de sollicitatieprocedure wordt beschouwd als het inleiden van een arbeidsovereenkomst.

Voor zover in het kader van de sollicitatieprocedure bijzondere categorieën persoonsgegevens in de zin van art. 9 lid 1 AVG (bijv. gezondheidsgegevens zoals informatie over de status van zwaar gehandicapten) van sollicitanten worden gevraagd, vindt de verwerking plaats overeenkomstig art. 9 lid 2 sub b AVG, zodat wij de rechten kunnen uitoefenen die voortvloeien uit het arbeidsrecht en het recht inzake sociale zekerheid en sociale bescherming en onze verplichtingen in dit verband kunnen nakomen.

Cumulatief of als alternatief kan de verwerking van de bijzondere categorieën gegevens ook worden gebaseerd op art. 9 lid 1 sub h van de AVG indien deze plaatsvindt met het oog op preventieve gezondheidszorg of arbeidsgeneeskunde, de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de aanvrager, medische diagnose, gezondheids- of sociale zorg of behandeling, of het beheer van stelsels en diensten voor gezondheids- of sociale zorg.

Indien de sollicitant in het kader van de hierboven beschreven sollicitatie niet wordt geselecteerd of indien een sollicitant zijn sollicitatie voortijdig intrekt, worden zijn of haar per e-mail verzonden gegevens en alle elektronische correspondentie, met inbegrip van de oorspronkelijke sollicitatie-e-mail, uiterlijk 6 maanden na de kennisgeving gewist. Deze periode wordt gemeten op basis van ons rechtmatig belang om eventuele vervolgvragen over de sollicitatie te kunnen beantwoorden en, indien nodig, te kunnen voldoen aan onze verplichtingen om bewijsmateriaal te verstrekken krachtens de verordeningen inzake gelijke behandeling van sollicitanten.

In het geval van een succesvolle sollicitatie worden de verstrekte gegevens verder verwerkt op basis van art. 6 lid 1 sub b AVG in combinatie met § 26 lid 1 AVG, ten behoeve van de uitvoering van het dienstverband.

15) Rechten van betrokkenen

15.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kent u uitgebreide rechten toe (recht op informatie en interventie) ten aanzien van de voor de verwerking verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarvan wij u hieronder op de hoogte stellen:

 • Recht op informatie conform art. 15 AVG: U hebt met name het recht om informatie te verkrijgen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, de doeleinden van de verwerking, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande bewaarperiode of de criteria voor het bepalen van de bewaarperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons bij u zijn verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking, alsmede uw recht om te worden geïnformeerd over welke garanties er bestaan in overeenstemming met art. 46 AVG wanneer uw gegevens worden doorgegeven aan derde landen.;
 • Recht op rectificatie conform art. 16 AVG: U hebt het recht om onjuiste gegevens die op u betrekking hebben onverwijld te laten corrigeren en/of door ons opgeslagen onvolledige gegevens te laten aanvullen.;
 • Recht op wissing conform art. 17 AVG: U hebt het recht te eisen dat uw persoonsgegevens worden gewist indien aan de vereisten van art. 17 (1) AVG is voldaan. Dit recht bestaat echter niet wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
 • Recht op beperking van de verwerking conform art. 18 AVG: U hebt het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwist, wordt gecontroleerd, indien u het wissen van uw gegevens wegens ontoelaatbare gegevensverwerking weigert en in plaats daarvan de beperking van de verwerking van uw gegevens eist, indien u uw gegevens nodig hebt voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen nadat wij deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel ervan is verwezenlijkt of indien u bezwaar hebt gemaakt om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, zolang nog niet vaststaat of onze legitieme redenen prevaleren.
 • Recht op kennisgeving conform art. 19 AVG: Indien u jegens de voor de verwerking verantwoordelijke het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking hebt doen gelden, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht deze rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking mee te delen aan alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U hebt het recht om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid conform art. 20 AVG: U hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, indien dit technisch haalbaar is;
 • Recht op intrekking van de gegeven toestemming conform art. 7 lid 3 AVG: U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde in te trekken met werking voor de toekomst. In geval van herroeping zullen wij de betreffende gegevens onverwijld wissen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een rechtsgrondslag voor verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden;
 • Recht op klachten conform art. 77 AVG: Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de AVG, dan hebt u, onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden, het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

15.2 RECHT OP BEZWAAR

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BEOORDELING VAN HET BELANG OP BASIS VAN ONS UITGEBREIDE BEVOEGDE BELANG, HEBT U HET RECHT TE ALLEN TIJDE, VOOR REDEN DIE UIT UW BIJZONDERE SITUATIE KOMEN, BEZWAAR AAN TE MAKEN TEGEN EEN VERWERKING MET TOEKOMSTIGE EFFECT.
ALS U UW RECHT OP BEZWAAR UITSPREEKT, BEËINDIGEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR OM DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN INDIEN WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING GEBEURT MET HET OOG OP HET DOEN GELDEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN.

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE MARKETING. U KUNT GEBRUIKMAKEN VAN HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

INDIEN U UW RECHT OP BEZWAAR UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN STOPZETTEN.

16) Duur van het bewaren van de persoonsgegevens

De duur van het bewaren van persoonsgegevens wordt bepaald door de desbetreffende rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en, indien van toepassing, de desbetreffende wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen krachtens het handelsrecht en fiscale rechten).

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Voor zover er wettelijke bewaartermijnen bestaan voor gegevens die in het kader van wettelijke of quasi-wettelijke verplichtingen op grond van art. 6 lid 1 sub b AVG worden verwerkt, worden deze gegevens na afloop van de bewaartermijnen routinematig gewist, voor zover ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het aangaan van het contract en/of er van onze kant geen blijvend gerechtvaardigd belang is voor de verdere opslag ervan.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn of haar recht op bezwaar heeft uitgeoefend overeenkomstig art. 21 lid 1 AVG, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing op grond van art. 6 lid 1 sub f AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn of haar recht op bezwaar overeenkomstig art. 21 lid 2 van de AVG uitoefent.

Tenzij anders aangegeven in de overige informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anderszins gewist wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of anderszins verwerkt.